Избрани Новини

Банско продължава модернизирането на администрацията си

В рамките на проект „По-добро управление в Община Банско”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бе проведено изследване въз основа, на което бе изготвен функционален анализ на общинската администрация.

Фирмата изпълнител, изготви анализ на текущото състояние и идентифицира областите за подобрение. В рамките на дейността екипът на фирмата изготви предложения за подобрение, както и план за действие.

След приключване на аналитичния етап фирмата изпълнител организира и проведе специални обучителни семинари, в които се включиха над 60 служители на община Банско.

В рамките на същият проект бе изработен унифициран наръчник за работа на всеки отдел в общината, отразяващ специфичното в работата на всеки служител.

Община Банско изпълни още един проект, финансиран от ОПАК “Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките знания между община Банско и община Кройдън”. Този проект предвиждаше обмен на добри практики в сферата на управление на човешките ресурси. В този смисъл настоящото проектно предложение продължава дейностите по модернизиране на общинската администрация в Банско, но този път с акцент върху организационното развитие и по-доброто местно самоуправление.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден