Рехабилитацията на канализацията в Банско започва

Започва рехабилитацията на водоснабдителната и канализационна мрежа в Банско. Във връзка с ремонтните дейности улиците в курортния град поетапно ще бъдат затваряни и с нарушено водоснабдяване, но като компенсация, кметът Георги Икономов обещава те да бъдат с поднени пътните настилки и улично осветление. График за разкопаване на улиците през месец април е публикуван на интернет страницата на община Банско, съобщават от пресцентъра.
Проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Банско” се финансира по оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Стойността му е 90 млн. лв. Чрез този проект ще се намалят загубите на питейна вода, които в момента са около 42 %, а оттам ще се подобрят водоснабдителните услуги, хигиенните и здравни условия в проектната област. В резултат от новоизградената ПСОВ ще се преустанови заустването на непречистени отпадъчни води в р. Глазне.



Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково