Полето получава питейна вода срещу 633 356 лева

С 633 356 лева от държавния бюджет ще се реши окончателно проблема с недостига на питейна вода за село Полето

Управителният съвет на Предприятието на управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ е гласувал отпускането на финансовата субсидия за община Симитли. Средствата са от трансфера, предоставен на ПУДООС от държавния бюджет за 2014 година. Експертите са одобрили проекта на община Симитли „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод на село Полето”. Средствата са необходими за рехабилитацията на съществуващия довеждащ водопровод от село Брежани до село Полето и за включване на допълнително водохващане към съществуващия. Досега водоподаването в село Полето е с намален дебит, което провокираше често и режим на водата в селото през летните месеци. Финансовата субсидия от 633 356 лева е гласувана, предстои започването на всички административни процедури по стартиране на работата по изпълнение на проекта.

Към тази инвестиция, Общински съвет Симитли гласува като приоритетен за общината и обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи канализационни системи и съоръжения на село Полето”, за което администрацията има проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране.

В едно с изпълнявания проект за “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на село Долно Осеново и село Полето, община Симитли”, който се реализира с финансиране от Програмата за развитие на селските райони, окончателно ще се реши проблемът с водоподаването и прилежащата инфраструктура в село Полето.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен