50-годишен юбилей отбеляза колективът на ПГ по транспорт в Разлог

50-годишен юбилей отбеляза колективът на ПГ по транспорт, Разлог  в актовата зала на училището заедно с бивши учители и ученици, родители и гости, работодатели и партньори. Празникът започна с духовата музика на град Разлог, с много цветя,  с питка и мед и китка здравец за всеки. Всички получиха шалчета – розови за момичетата, сини за момчетата и двуцветни за педагозите и гостите. За присъстващите бяха подготвени папки с брошури и информационни материали за гимназията. Във фоайето на основния учебен корпус  много табла и постери отразяват работата на училището в клубове и ателиета по проекти, постижения на учениците в състезания по професии, на ученически олимпиади и спортни турнири и състезания по ИТ. Ретроспективна изложба с много снимков материал проследява историята на гимназията от учебната 1963/64 година. Историческата експозиция е резултат на издирвателска и събирателска дейност на два клуба ученици под ръководството на Велко Ковачев, ст. учител по история и цивилизации. Първият директор Любен Димитров от София е единственият, за който не е открита снимка. Бивши учители, родители и ученици с вълнение видяха в нея моменти от младежките си години. Нова инициатива са три табла, които оформят постоянна експозиция в просторното фоайе на гимназията. Първото е със списък на 6 директори и 14 помощник директори на училището, както и на педагогическия колектив през юбилейната учебна година. Второто табло е на учителите с над 5 години стаж в гимназията от създаването и? до днес. И третото е на всички ученици - отличници на випуските за 50-летната история на образователната институция.

Празничният ден беше кулминация на поредица от инициативи и дейности в гимназията, посветени на юбилея с участието на всички учители, ученици и партньори на училището по проект „Ученически практики”. Състезания и конкурси, семинари и експозиции, тематични посещения и открити уроци са само част от тях. Сцената в препълнената актова зала предостави възможност на част от клубовете по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” (УСПЕХ) за представителните им изяви.  Водещи на тържествената програма – Катерина Будина и Иван Коцаков от 12 б клас. Кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев, председателят на ОбС Разлог д-р Мария Копанарова – Тасева и старши експерт Любима Димитрова от РИО на МОН  приветстваха присъстващите.  Поздравителни адреси се получиха от проф. д-р Анелия Клисарова - министър на образованието и науката; Муса Палев - областен управител на административна област Благоевград; проф. д-р Иван Мирчев – ректор на ЮЗУ, Благоевград; инж. Любен Татарски – народен представител; от музеен комплекс, Разлог; от училища и детски градини в района. Тържеството на гимназията уважиха кметове на населени места от Община Разлог, директори на училища и детски градини от общините Разлог и Банско, старши експертите от РИО на МОН, Благоевград Любима Димитрова и Любка Станоева, председателят на съюз „Русофили” К. Коцаков. Информация за пътя на училището през изминалите 50 години и за успехите му днес представи директорът Емилия Йорданова. Тя сподели за работата с родителите и партньорите-работодатели за успешната професионална подготовка на учениците. Училището започва като ПТУ, последователно се трансформира в СПТУ, СПТУ „Асен Лагадинов”, Техникум по транспорт, ПГ по транспорт. От 19885/86 г. стартира обучение по икономически специалности. В дневна форма на обучение за 50 години успешно са завършили 4665 ученици. Като се има предвид, че последователно или успоредно в гимназията са обучавани и ученици в УПК – едногодишен и двугодишен срок на обучение; задочна форма след средно образование; самостоятелна форма на обучение, то броят на преминалите през училището е около 7 000 ученици.

С искрените си думи на благодарност бившите възпитаници на гимназията Василена Пешина и Надя Тончева - Мицева развълнуваха присъстващите. Изненада за всички беше красивата торта с фойерверки, подготвена от випуск 2010 за любимото училище. По единодушно решение на колектива Гроздана Калоянова, 40 години всеотдаен преподавател по БЕЛ в гимназията получи грамота и награда за принос с труда, професионализма и новаторския си дух в десетилетната история на училището. Колективът връчи на директора на гимназията Емилия Йорданова грамота за професионално ръководство, съзидателен творчески труд и търпеливо ежедневно себеотдаване. Награди и грамоти получиха ученици с успехи в учебната и извънучебната дейност на общинско, регионално, национално и международно ниво. На сцената в актовата зала на гимназията те рецитираха, пяха и танцуваха, свириха и се веселиха, демонстрираха спортни умения и сатиричен поглед към нашата съвременност.

В юбилейната година ПГ по транспорт, Разлог осъществява прием след седми клас и след основно образование на ученици от няколко административни области. Специалностите са „Автотранспортна техника” и „Оперативно счетоводство”. Стремежът на висококвалифицираният педагогически персонал и с отговорната работа на непедагогическия персоналгимназията да бъде модерно европейско училище и да осигури високо качество на професионалното образование.

Колективът на гимназията и ученическата общност благодарят на всички, които уважиха празника на ПГ по транспорт, Разлог.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"