Министър Греков направи първата копка на пътя между селата Ковачевица и Горно Дряново

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков направи първа копка за изграждането на горски автомобилен път между селата Ковачевица и Горно Дряново.

„Това е първата голяма инвестиция в горска пътна мрежа в района от 15 години насам и е един от най-значимите проекти в програмата за развитие на Югозападното държавно предприятие за 2014 г.”, заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на първа копка за изграждането на алтернативен горски автомобилен път между селата Ковачевица и Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

Пътят е с дължина близо 15 километра и осигурените средства за неговото изграждане са в размер на 4,9 млн. лева. През тази година на територията на Югозападното държавно предприятие е предвидено изграждането на 8 горски пътища с обща дължина над 54 км на стойност около 18 000 000 лева. Средствата се осигуряват от фонд “Инвестиции в горите”.

Министър Греков подчерта, че с изграждането на новия горски път ще се разкрият работни места и ще се подпомогне изпълнението на лесовъдските дейности. По него ще могат да се движат и пожарни коли, за да се осигури бърза реакция при пожари в горските масиви. „През зимните месеци по този път ще се извозва и добитата дървесина, което ще доведе до по-ритмично снабдяване на населението и фирмите от дървообработващия бранш с дървен материал”, допълни министърът.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен