Избрани Новини

Кметове на планински общини и експерти дискутираха в Брюксел развитието на планинските региони

В Европейския парламент се проведе конференция за състоянието и предизвикателствата пред планинските региони, организирана от евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел и Владимир Уручев. Във форума се включиха кметове на планински общини от България, сред които членове на Асоциацията за развитие на планинските общини в България, експерти от Европейската комисия, представители на Европейската асоциация на избраните представители на планински региони, евродепутати от няколко комисии. Целта на конференцията бе да се идентифицират по-ясно проблемите и да се насърчат мерки за тяхното преодоляване.

При откриването на конференцията Мария Габриел подчерта важността европейските институции да бъдат приобщени към проблемите на планинските региони.„Планинските региони са изправени пред предизвикателства, пред каквито другите региони не са - отдалеченост, липса на социални и здравни услуги. За преодоляването им на първо време е необходимо да им бъде даден приоритет в стратегиите за устойчиво развитие на европейско и национално ниво. Новата Обща селскостопанска политика и Кохезионната политика дават широк набор от инструменти, подпомагащи тези райони, и позволяващи по-целенасочено използване на европейските средства. За да могат те да доведат до конкретни резултати, все още е предизвикателство поддържането на постоянен диалог и обмен на добри практики между местните власти, страните-членки и европейските институции. Днешната конференция е стъпка напред в тази посока”, заяви Мария Габриел. Тя наблегна и на други ключови въпроси като запазване на биоразнообразието, овладяване на икономическата и демографската криза, използване потенциала на туризма.

Владимир Уручев сподели дълбоката си лична привързаност и съпричастност към проблемите на планинските райони, породени от факта, че самия той е роден и израсъл

в Родопите. Според него масовото обезлюдяване и силното изоставане в условията на финансова криза са изострили проблемите в тази част на България. В тази връзка той призова към интегриран подход при изработването на специфични политики за оказване на подкрепа и по-целенасочени европейски действия за подобряване ситуацията в планинските региони. “Нужна ни е интегрирана политика, която да отчита много фактори – баланс между социално-икономическото развитие и опазването на околната среда, селско и горско стопанство като основен поминък на хората, развитие на нов вид туризъм, обществени услуги с високо качество. Той наблегна и на важността от сътрудничество между общините и побратимяване като начин за целенасочени общи

действия.”, заяви българският евродепутат.

Кметът на община Банско Георги Икономов, председател на Асоциацията за развитие на планинските общини в България подчерта, че днес самото разбиране за устойчиво развитие обхваща не само екологичното равновесие, но и икономическата сигурност и социалната справедливост. „Ако искаме компетентно да решаваме проблемите на околната среда, то трябва да си даваме сметка и за вътрешно-обществената социална поносимост. Това ни задължава да работим за една все по-взискателна концепция за устойчиво развитие, основана на наличието на обществен консенсус”, заяви Икономов.

Форумът получи подкрепа и от комисаря по земеделие Дачиан Чолош, който изпрати писмено приветствие с акцент на необходимостта от специфично политическо внимание и подкрепа за планинските региони, особено когато става дума за селско стопанство. Той набляга и на изработения от ЕК нов доброволен инструмент за насърчаване на европейското селско стопанство в планинските райони: терминът за качество "планински продукт".

Тематичните дискусии по време на конференцията обхванаха въпросите за икономическото и социално развитие на планинските региони в Европа, предприетите действия за подобряване на ситуацията, необходимите бъдещи мерки за развитие на тези региони, включително възможностите в рамките на Общата селскостопанска политика и Кохезионната политика за 2014-2020 г.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май