Само с 1 лев разлика благоевградска фирма стана собственик на 820 квадрата общински имот

Само с 1 лев разлика благоевградска фирма стана собственик на 820 кв.м. общински имот в кв.”Освобождение”. Имотът бе продаден днес на публичен търг с тайно наддаване в зала 101 на Община Благоевград. В срока за подаване на документи постъпиха две оферти - победителят предложи цена от 65 378 лв. без ДДС., а Десислава Иванова посочи цена с 1 лев по-малко – 65 377 лв. без ДДС. Поземният имот е частна общинска собственост, намиращ се в кв. „Освобождение”.  Началната тръжна цена за него бе 65 376 лв. без ДДС.

Комисията за търга, определена със заповед на кмета Атанас Камбитов, бе с председател Ели Лазарова, началник отдел „Общинска собственост, и членове: Валентина Спасова, главен юрисконсулт,  Ирен Владикова, технически секретар и общинските съветници Анка Станинска, Лъчезар Станински и арх. Иван Калпачки.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"