Избрани Новини

Кюстендил първи с избран изпълнител за "Растеж и устойчиво развитие на регионите"

С решение на кмета на Община Кюстендил бе определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Късно антична и средновековна крепост „Хисарлъка“ на  стойност 4 230 264,04 лв без ДДС. В резултат на това Община Кюстендил е първата в Република България с приключена открита  процедура за средствата от правителствената инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", съобщават от общината. Благодарение на предварително изготвения технически проект и своев-ременно обявените обществени поръчки общинската администрация има избран изпълнител. Това е Консорциум „Кюстендил“, който е получил максимална оценка по всички показатели – техническо предложение, срок за изпълнение предмета на поръчката и предлагана цена. Спечелилият участник е предложил цена от 3 599 160 лв без ДДС, като останалите двама участници са предложили цени от 3 983 692,87 лв без ДДС и 4 136 476,11 лв без ДДС. Договор между възложителя и изпълнителя ще бъде подписан след изтичане на десетдневния срок за обжалване по ЗОП.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)