Включиха 56 безработни в проект в Гоце Делчев

Проектът „Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” бе представен вчера на специална пресконференция в сградата на общинската администрация.

Той се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът бе с продължителност 14 месеца и се изпълняваше в периода 01.02.2013 – 31.03.2014 г. на територията на община Гоце Делчев - в града и селата Лъжница, Мусомища, Корница.

Основната цел бе да се осигури адекватна грижа в домашна среда на растящия брой нуждаещи се от социални услуги в общината. Като ползватели по проекта бяха включени 56 безработни лица, 15 деца с увреждания, 5 самотно живеещи лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване и 47 пълнолетни лица с трайни увреждания.

В рамките на проекта на ползвателите бяха предоставяни услуги в домашна среда, които включваха: помощ при поддържане на лична хигиена; помощ при обличане и събличане; помощ при хранене; помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги; придружаване до детско, учебно, болнично заведение или месторабота и др., обясниха на пресконференцията ресорният по социалните дейности заместник-кмет Саид Иброш и отговарящите за различните дейности представители.

Те подчертаха, че на нуждаещите се лица са предоставяни и комунално-битови услуги като: пазаруване; почистване на дома и други.

Община Гоце Делчев е поела ангажимент дейността на звеното да продължи 1 година след приключване на финансирането, като бъдат запазени минимум 8 % от разкритите по проекта работни места. Това означава, че от утре 6 домашни помощници ще продължат да предоставят услуги на  нуждаещи се възрастни или хора с увреждания.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"