3,1 % повече безработни в Благоевградско

През 2013 година безработните лица в област Благоевград са били над 21 хиляди показва изследване на Националния статистически институт

Според изследването по-голяма част от безработните са мъже. За изминалата година коефициентът на безработица се е увеличил с 3,1% и е достигнал 13.5%. По този показател (от по-ниската към по-високата му стойност) област Благоевград се нарежда на тринадесето място в страната, пише agencia.bg. Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е бил 140.5 хил., или 51.4% от населението. Изследването сочи, че 90 хил. от работещите са със средно образование, 27 хил. с висше и 23,5 хил. с основно или по-ниско.
В сравнение с 2012 г. през 2013г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше и основно или по-ниско образование.