Санкции за непослушни домашни животни

В община Кресна взеха мерки срещу съсипването на чужди ниви и земеделска продукция от домашни животни

В повечето села в района има истинска война между земеделците и животновъдите. Най-тежко е положението в Ощава, където се отглеждат стотици говеда, които газят навсякъде и унищожават всичко по пътя си. На няколко пъти се стигна и да ескалация на напрежението, имаше и опити за саморазправа. За щастие без тежки последици, пише "Стандарт". Заради тези проблеми бе приета преди време нова наредба. Тя позволява на кмета на общината Илиян Кръстев да налага санкции от 100 до 500 лева на всеки стопанин на овце или крави, съсипали чуждо имущество. Специална комисия ще следи за спазването на наредбата, на място ще се съставя констативен протокол за установените нарушения. „Най-важно е да гарантираме на земеделските производители, че няма чужди животни да влязат в имотите им и да съсипят реколтата им", твърдят общински съветници. С цел ограничаване на броя на домашните животни не се допуска животновъди от други населени места да ползват общински пасища. Това важи и за тези фермери от общината, които нямат назначени пастири на своите стада и не притежават необходимите обори за прибиране на домашните си животни в тях.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен