"Вода и енергия" събра десетки ученици от Благоевград

По повод Световния ден на водата – 22 март Обединен детски комплекс-Благоевград организира три инициативи с учениците от своите клубове и школи, съобщиха от центъра. Инициативите преминаха под международното мото за 2014 година - „Вода и енергия”. В кабинета „Химия и физика” в ОДК ученици от V-VІІІ клас, участници в школите по биология и здравно образование с ръководител ст. учител Стоил Вълков, проведоха образователна среща с експерти от ДНП „Рила”. Направиха беше презентация на тема „Рила-водна планина”. Основен акцент в нея беше взаимовръзката и взаимозависимостта между водата и енергията. В района на въжения мост на река Благоевградска Бистрица, същите ученици от школата по биология заедно с деца от клуб „Моят екосвят” при ОДК и деца от V СОУ наблюдаваха екологичен мониторинг на вода от реката, проведен от експерти на Регионална инспекция по опазване на околната среда-Благоевград. С мобилна лаборатория те анализираха състава на водата и показаха на децата нейните химични, биохимични и микробиологични качества. Съвместната инициатива на Обединен детски комплекс, Дирекция НП „Рила” и РИОСВ приключи с провеждане на викторина „Водата – вещество № 1”. Децата от ІV клас на V СОУ, участници в клуб „Моят екосвят”, проведоха допълнително изследване за качеството на водата, като използваха мини-лабораторията на ОДК. Малките еколози установиха наличието и видовете микроорганизми, обитаващи реката. По този начин младите „изследователи” разбраха, че водата е чиста и не е природно замърсена и не е замърсена в резултат на човешката дейност и намеса. Всички участници в мониторинга получиха удостоверения.
Целта на всички инициативи, които ОДК традиционно организира по повод Световния ден на водата е да повиши съзнанието и отговорността на децата към опазване и защита на това общочовешко наследство - водата, което сме получили от дедите си и трябва да съхраним за бъдещите поколения. Световният ден на водата е обявен през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. В нея се отчита, че важността на водните ресурси не се оценява достатъчно. В резултат на това все повече страни се изправят пред остър дефицит на вода. В резолюцията се пледира за осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на Света и отделните страни и опазването на природните екосистеми, за третиране на водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществото при съставянето на програмите за управление на водните ресурси.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"