Ученици от Кюстендил в почивка за своя празник

Градоначалникът на Община Кюстендил Петър Паунов обяви 21 март за неприсъствен и празничен ден за училищата

Кметът е съставил заповед, разпратена до всички общински директори на учебни заведения в общината. Причината за почивния ден е отбелязването на празника на общината – „Кюстендилска пролет”. Паунов изготвил заповедта със съгласието на началника на Регионален инспекторат по образование.