Избрани Новини

Хора с увреждания от Симитли с възможност за безплатен паркинг в ЕС

От началото на месеца община Симитли издава карти за паркиране на хора с трайни увреждания

На територията на община Симитли няма определени зони за платено почасово паркиране и реално карти за безплатен престой в „синя зона” са ненужни за територията на общината. Законотворците обаче са разписали общинските администрации по места да издават карти за безплатно паркиране, които са валидни за всички населени места, където има въведени разпоредби за платено почасово паркиране, съобщават от пресцентъра на общината.

Издадената от община Симитли карта ще дава право на притежателя за безплатно паркиране на определените и обозначени за тази цел места в на територията на цялата страна. Картите са валидни и за всички страни, членки на Европейския съюз.

Съгласно чл.99а от Закона за движение по пътищата кметът на общината издава карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и ползване на преференциално паркиране съгласно Наредба за издаването им, приета с Решение на Общински съвет – град Симитли от 28.02.2014 г.

Желаещите да ползват карта за паркиране лица с постоянен/настоящ адрес в Община Симитли, които имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена работоспособност 50% или над 50% , подават заявление в отдел „Деловодство” в Общинска администрация – Симитли по образец /Приложение №1/.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден