Ефективни ли са общинските администрации в Благоевградско?

Експерти представят резултатите от извършения функционален анализ и изследване на работните процеси в общинските администрации

Проучването е направено в рамките на проект, който община Симитли изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” в партньорство с общините Гърмен, Хаджидимово и Кочериново.

На 3-ти и 4-ти април в четирите общини, партньори по проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново” ще се проведат кръгла маса, по график, за представяне резултатите от проучване и анализ за ефективността на общинските администрации. От 12:00 часа на 3-ти април е кръглата маса в община Хаджидимово, от 15:00 часа е форумът в община Гърмен. В Кочериново и Симитли са на 4-ти април, съответно от 10:00 и 14:00 часа.

Публичните мероприятия в четирите общини, проектни партньори са планирани в началото на месец май.

Проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, приоритетна ос І „Добро управление”, „Ефективна структура на държавната администрация”.

Целта на проекта е оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново за постигане на по-голяма ефективност и избягване дублирането на функции, съобщиха от пресцентъра.

В изпълнение на проекта се извършва функционален анализ и изследване на работните процеси; разработват се предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите; оптимизират се структурите за преразпределяне на функции и дейности; подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"