Одобриха трасето за допълнително водоснабдяване в Банско

На редовното си заседание, проведено на 05.03.2014 г., Общински съвет-Банско прие докладна записка от кмета Георги Икономов за одобрение на парцеларни планове за определяне на трасето, по което ще преминават довеждащите водопроводи във връзка с изграждането на допълнително водоснабдяване на град Банско. Приети бяха също и трасетата за корекцията на река Десилица в град Добринище и за разделно водоподаване на селата Места и Филипово.

Дебати породи точката от дневния ред на заседанието, отнасяща се за изработването на подробен устройствен план за изграждането на „Водопровод за минерална вода и ПС с водомерен възел за хотелски комплекс в местност „Друмо” по КК на гр. Добринище”, необходим за снабдяването с минерална вода на нов спа-хотел в Добринище, съобщиха от пресцентъра на община. Представителите на БСП в местния парламент гласуваха против одобрението за пренос на минерална вода до туристическия обект, като използваха случая да покажат своето неодобрение за предоставянето на минерални води на инвеститори с презумцията, че водата в градската баня ще спре. Кметът на Добринище Китан Галчев, поясни пред съветниците, че минералните ресурси в града се разпределят въз основа на подробни проучвания и оценки относно състоянието на изворите и дебита на водата.

„При встъпването си в длъжност настоящото ръководство на общината завари неподдържани минералните извори в град Добринище, вследствие на което голяма част от водата се губеше. През 2012 година възложихме изготвянето на анализ на състоянието на находището на минерална вода „Добринище” за установяване на фактическото му състояние. На база на анализа е издадена Заповед от министъра на околната среда и водите за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището. Находището се състои от 17 отделни водоизточника, в т.ч. Сондаж 2 и каптаж КЕИ 2, които са независими един от друг водоизточници. Съгласно изготвения хидрогеоложки доклад Сондаж 2 „Банята” е предназначен единствено за обезпечаване на ползването на води от общинската минерална баня за защита на интересите на местното население, докато дебита от КЕИ 2 може да бъде предоставян на ползватели след издаването на съответното разрешение. Може би бившия кмет на Добринище и настоящ общински съветник Никола Сакарев не е наясно с този факт, но предоставянето на минерални ресурси от КЕИ 2 за туристическите обекти не може да повлияе на дебита на водата, постъпваща в градската баня, още повече да я спре” докладва пред съветниците заместник-кмет Александър Мацурев.

„Темата за минералната вода в град Добринище се ползва за спекулации от страна на общинските съветници от БСП. Те плашат хората, че ще се раздаде цялото количество вода и няма да има достатъчно за обществената баня. Това са лъжи, тъй като банята се снабдява с вода от самостоятелен сондаж, предназначен единствено и само за нея. Със своето безотговорно отношение съветниците от БСП за пореден път се опитват да попречат на инвестициите в Добринище. При положение, че минералната вода е един от основните ресурси за развитието на туризма и услугите в града, задължение на местната власт е да я предоставя на инвеститори за нейното пълноценно използване. Още повече, че таксите, дължими за нейното потребление, ще се ползват и за рехабилитация на инфраструктурата в града” коментира кмета Икономов.

Съветниците одобриха Програмата за детето на Община Банско за 2014 година. Програмата включва мерки за гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда, детско и семейно целево подпомагане на децата в неравностойно положение, подобряване на достъпността на средата. За целта са предвидени средства за закупуване на микробус с хидравлична платформа за качествено придвижване на лицата с увреждания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен