125 364 изследвания са направени с новата апаратура в болницата в Разлог

125 364 изследвания са извършени след подмяната на апаратурата в Клинична лаборатория

МБАЛ – Разлог повиши нивото и ефективността на здравните услуги по диагностика, лечение и долекуване, след като Община Разлог реализира проект „Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-РАЗЛОГ” ЕООД, категорични са лекарите от болницата в Разлог, съобщиха от пресцентъра. Постигнахме заложените цели и това е важното. Успяхме със средства от Европейския съюз и с много труд да създадем условия за навременна диагностика и адекватно лечение.  Здравната инфраструктура в Община Разлог е подобрена, обновена и модернизирана, след като закупихме и пуснахме в действие високотехнологично оборудване за диагностика, лечение и долекуване в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД., каза кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев. Новата апаратура се характеризира с много по-голям капацитет от старата. Извършени са 17460 рентгенови изследвания. В отделението по Образна диагностика беше подменена изцяло апаратурата с нова съвременна дигитална апаратура, подобряваща качеството на получените рентгенови образи и намаляващо дозата на облъчване на пациентите. С новия Ехографски апарат се подобри диагностиката на заболяванията на стомашно-чревния тракт и урогениталната система на пациентите, коментира д-р Божидар Велев управител на МБАЛ – Разлог. Направени са 35 холтер ЕКГ изследвания, с които са уточнени диагнозите и клиничното поведение на пациентите. Извършени са 30 Холтер изследвания на болни с артериална хипертония, при които са уточнени, както диагнозата, така и терапевтичното поведение. Изключително много се улесни работата в отделението по Хемодиализа. На новата хемодиализна апаратура са извършени 2858 хемодиализи на средно 27 болни. Ефективността на извършените хемодиализи се повиши с около 30% благодарение на подобреното качество на апаратурата, допълва още управителя на здравното заведение в Разлог. Д-р Велев споделя, че с доставената по всички клинични отделения ЕКГ апаратура, монитори за наблюдение на тежко болни, дефибрилатори се подобри възможността за бърза диагностика на опасни/животозастрашаващи/сърдечни усложнения и моментално отреагиране на същите. С доставената ЕМГ и ЕЕГ апаратура се подобри качеството на диагностика на неврологичните заболявания, заедно с новия спирален 16-слайсов компютър-томограф. В областта на Акушерство и гинекологията с новите кувьози, кардио-токограф, видеоколкоскоп и хистероскоп се подобри качеството на отглеждане на новородените доносени и недоносени деца, а също така диагностиката на гинекологичните заболявания при жените. Отделението за долекуване и продължително лечение приема своите пациенти. Подмяната на старите асансьори с нови по-бързи в МБАЛ – Разлог се подобри качеството на комуникацията между отделните структури в болницата, както за персонала, така и за пациентите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен