ВАС реши:Община Благоевград има право да закупи историческия архив на Александър Пелтеков

Върховният административен съд на Република България потвърди решението на Административен съд – Благоевград за историческия архив на Александър Пелтеков. Делото бе заведено от Людмила Манова, която подаде жалба срещу решението на Общинския съвет  за закупуването на историческия архив от Община Благоевград срещу сумата от 50 000 лв. Колекцията е собственост на Александър Пелтеков и се състои от документи и вещи, свързани с освободителното движение на българите от Македония, информират от пресцентъра на общината.

Върховният административен съд е постановил, че решението на Общински съвет за закупуване на архива не представлява индивидуален административен акт и подлежи на контрол само от Сметната палата, поради което жалбата от Л. Манова е недопустима. В предявената жалба беше поискано да бъде отменено решението на Административен съд – Благоевград в полза на общината. Според твърденията на Манова тя има интерес да оспорва решението на Общински съвет- Благоевград за разходване на средства от социалния фонд на общината, тъй като е потенциален бенефициент на фонда.

Според решението на Върховен административен съд, подадената жалба е допустима, подадена в срок, но разгледана по същество е приета за неоснователна. Основният мотив за това е, че не са представени доказателства от жалбоподателката да е потребител на социални услуги на общината, за да поддържа, че изменението на социалния бюджет засяга лично и пряко правната й сфера. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен