31 "за" общинския план за развитие, местят Центъра за социална рехабилитация и интеграция

С 31 гласа „за” и 1 против ОбС избра комисия за изпълнение на общинския план за развитие 2014- 2020 г.

С 31 гласа „за” и само 1 „против” Общински съвет- Благоевград утвърди временна комисия, която ще следи за изпълнението на общинския план за развитие 2014- 2020 година. В комисията влязоха Кирил Илиев, арх. Иван Калпачки и директорът на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” Костадин Георгиев. С 28 гласа „за” , 1 „против” и 4 „въздържал се” общинските съветници приеха и предложението за тригодишна бюджетна прогноза за периода 2015- 2017г., съобщиха от пресцентъра на общината.

Дневният ред на редовната сесия на ОбС бе съставен от 44 точки. Приети бяха и три извънредни точки- за заместването на вр.и. д. кмета на с. Изгрев Иван Стойчев с Живко Чукарски, отговор на запитване на съветника Милан Богдански и подкрепа на декларацията на ОбС- Карлово от 31.01.2014 г., с която се  осъжда геноцида на българи, арменци, сирийци и други народи, извършен от Османската империя и турския режим в началото на 20 век. Документът е подкрепен и от видни историци в лицето на акад. Георги Марков, доц. Ал. Гребенаров, проф. Божидар Димитров и други.

На питането за актуалността на земите, в това число горски фонд , поземлен фонд и други, внесено от общинския съветник Милан Богдански, бе отговорено писмено от кмета на общината д-р Атанас Камбитов.

Общинските съветници гласуваха и решение за промяна на местоположението и капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Капацитетът на центъра се увеличава от 20 на 40 места, персоналът му нараства от 6 на 12 служители, а годишната издръжка за едно лице, съгласно единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2014 г. става 2599 лв. Променя се и местоположението на центъра, като от сега нататък той ще се помещава на  ул. „Христо Смирненски”- 5. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпорежда с общинско имущество бе върната за прецизиране в комисиите. Съветниците върнаха точката, за да бъдат защитени интересите на коректните земеделски стопани, които ще използват пасища и мери под наем на територията на община Благоевград. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен