"Мини Марица Изток" ЕАД в нарушение на обществена поръчка

Спечелилият участник не е обосновал добре защо офертата му е най-изгодна

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на "Мини Марица Изток" ЕАД, инж. Георги Златев, заради сериозно нарушение по обществена поръчка. Това става ясно от съобщение на антимонополния орган на официалния му сайт.

Обществената поръчка е за избор на доставчик на багерни въжета, като на първо място е класирана фирма "Ариадна инвест" ООД. От КЗК обаче са установили, че този избор е непрозрачен и незаконосъобразен.

Ценовата оферта на "Ариадна инвест" е била с над 20% по-благоприятна в сравнение с останалите, но в предложението си от компанията не са обосновали добре защо това е така. Въпреки всичко оценяващата комисия по процедурата е приела писмената обосновка.

"Липсата на пълни и обосновани мотиви в преценката на важен елемент от процедурата за избор на изпълнител прави работата на комисията непрозрачна и същевременно възпрепятства КЗК да осъществи контрол по законосъобразност на обжалваната процедура", пише антимонополната комисия.

По тази причина решението за избор на изпълнител е отменено, а процедурата е върната от етап разглеждане на ценовите предложения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен