Избрани Новини

Четири високотехнологични кабинета за над 100 000 лева бяха открити в Банско

Вчера в Професионална гимназия по електроника и енергетика в Банско тържествено бяха открити четири нови кабинета

Ползотворната работа на екипи от преподаватели доведе до реализирането на два проекта, с помощта на които учениците ще се обучават с най-съвременна техника в областта на компютърните мрежи и компютърните технологии. Проектът на МОН по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”на стойност 11 250лв. стана факт с финансовата помощ на Община Банско, чрез отговорното отношение на общинското ръководство към бъдещето на младите хора, информират от пресцентъра. Фирмата изпълнител вложи много труд и енергия за оборудването на един компютърен кабинет с най-високи технически параметри. Вторият проект „Модернизиране на системата на професионалното образование” на стойност 100 000лв. се реализира с дофинансиране на ЗТА - Банско. Бяха създадени три напълно съвременни кабинета по практика, които дават шанс на гимназистите да „докоснат” технологично бъдещето. Голямата радост на колектива на ПГЕЕ бе споделена от гостите на откриването:г-жа С. Въчкова,зам.-кмет на Община Банско, г-н Вл.Колчагов, председател на Общински съвет-Банско,г-жа Ив.Бонкина, общински експерт „Образование”, представители на фирмите изпълнители, ръководителката на производствена практика от ЗТА – г-жа Загорчина, преподаватели и специалисти.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)