Разлог се нуждае от 3 098 741 лева за природното и културното си наследство

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог” обяви последен прием за кандидатстване с проектни предложения по СМР, който стартира на 15 януари 2014 г. и ще приключи на 15 март 2014 г. Приемът обхваща 7 от общо 9 мерки, заложени в Стратегията за местно развитие. Входираните проекти ще бъдат обект на техническа експертна оценка от двама външни експерти-оценители.  Предварително одобрената безвъзмездна финансова помощ за проекти към Стратегията за местно развитие на територията на община Разлог е 3 098 741,44 лева. Тя е  предназначена за финансиране на проекти в областта на земеделието, за развитие на неземеделски икономически дейности, за благоустрояване на обществени площи и обекти за съхраняване на природното и културно наследство на територията на община Разлог.

В най-кратки срокове се очаква одобрението и на останалите проектни предложения и сключване на договори за финансирането им.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен