Рибарството е многовековен поминък и важен сектор не само за България и Черноморски регион

Правителството не предприема никакви действия за обявяване на различни зони в България за защитени

„Вашият регион е един от малкото в България, който може да служи за пример на добри практики в сферата на рибарството и земеделските политики. Рибарството е многовековен поминък и важен сектор не само за България и Черноморски регион, но и за ЕС като цяло. Целта на този форум е да представи основните нови моменти и акценти от програмния период 2014-2020 г., които бяха постигнати след месеци на преговори между отделните институции. Преди 2 месеца гласувахме и одобрихме нови мерки в политиката за рибарство, чрез които да се борим с проблемите в сектора. Насочили сме усилията си в посока развитие на рибарството по устойчив начин, за да бъде конкурентноспособен бранш. Надявам се всички заедно с представителите на ЕК днес, да намерим отговори на въпроси от национално и местно значение, да обсъдим ролята на местните рибарски организации, които са основна движеща роля. След 4 години на реформи, многобройни дискусии, постигнахме по-справедлива и гъвка Обща селскостопанска политика. Тя е една от най-важните за България и аз се радвам, че заедно ще обсъдим конкретните мерки за периода 2014-2020 г.”. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ и член на комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент Мария Габриел по време на откриването на национална кръгла маса на тема „Рибарска политика 2014 – 2020“ в Поморие.
Участници в нея са зам.-председателят на ГЕРБ и кмет на Община Бургас Димитър Николов, народните представители от ГЕРБ Ивелина Василева и Десислава Танева, кметът на Община Поморие Иван Алексиев, както и представителите на Европейската комисия Франко Биаджи (съветник в отдел "Средиземноморие и Черно море" на ГД "Морско дело и рибарство) и Пауло Гувея (директор Общи въпроси в COPA –COGECA). Събитието уважиха кметовете Димитър Германов (Приморско), Панайот Рейзи (Созопол), Георги Лапчев (Царево), Атанас Желязков (Ахтопол). На форума присъстваха народните представители от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев, Иван Вълков, Диана Йорданова и д-р Галина Милева, както и министърът на околната среда и водите в мандата на ГЕРБ Нона Караджова, нейният заместник Евдокия Манева, Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" в периода 2011- август 2013 г. и Цветан Димитров (зам.-министър на земеделието и храните при управлението на ГЕРБ).
„Всички присъстващи обединиха усилията и познанията си като експерти в съответните области. Участниците в тази кръгла маса са представители от цялата страна и черноморските общини, заедно ще търсим отговори на въпросите в сектор рибарство и земеделие”, заяви Ивелина Василева.
„Това е важна среща, на която присъстват експерти с доказан опит и знания. С ваша помощ ще обсъдим акцентите от следващия програмен период. В сложната обстановка на протести и тотално разделение в държавата, имаме потенциал за развитие в местната политика в сектора на рибарството и аквакултурите. Акцент по време на кръглата маса ще бъдат освен масовата индустрия и хората с малки плавателни съдове, защото на територията на нашата област те са около 90 процента от регистрираните. Важно е чрез политиката на ЕС и ОП „Рибарство и аквакултури” да се даде шанс да се съхрани рибарството като поминък, крайбрежният туризъм, черноморските връзки и да се развие нов сегмент за развитието на туризъм, различен от традиционния”, заяви зам.-председателят на ГЕРБ Димитър Николов. По думите му основен акцент от мерките, които трябва да се вземат е съхранението на един от основните поминъци – рибарството, а това може да се случи с предоставяне на средства и добри условия за работа на хората, които имат по една, две лодки.
Кметът на Поморие Иван Алексиев посочи рибарството, туризмът, лозарство като основен поминък на поморийци и на всички жители по Черноморието.
Бургаският депутат от ГЕРБ Ивелина Василева представи презентация на тема „Политики за устойчиво управление и опазване на природните ресурси и интегрирано развитие на Черноморското крайбрежие”.
„Устойчивото развитие се основава на три стълба – икономическо развитие, опазване на околната среда и социално развитие. Интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) изисква информираното участие и сътрудничество на всички заинтересовани страни в дадена крайбрежна зона, при определяне на визията и целите на развитието й. Черноморското крайбрежие се развива благодарение на силните си страни като богато биологично разнообразие и развита мрежа от защитени зони и територии, които са повод за национална гордост. Усилията ни трябва да са насочени към дебати и разрешаване на проблемите, свързани с ПП Странджа, община Царево, строителството върху дюни. За съжаление, повече от 10 месеца правителството не предприема никакви действия за обявяване на различни зони в България за защитени. Това показва липса на воля и действия на тъмно, които не са от полза за опазването на природните ценности”, заяви народният представител.
Тя коментира, че опазването на Черно море е изправено пред множество предизвикателства като промени в биологичното разнообразие и в климата. Ивелина Василева очерта още основните акценти от Споразумението за партньорство 2014-2020 и целите на интегрираното развитие на Черноморското крайбрежие.
„Ще настояваме правителството да намери гъвкав механизъм за компенсация на рибарите за това, че полагат усилия за опазване на околната среда и видовете”, заяви Ивелина Василева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен