Депото в Бучино - с модерни технологии и високи екологични стандарти

На публичното обсъждане присъства и главният архитект на община Благоевград арх. Васил Тинчев

Възможно най-добрите налични техники, отговарящи на най-строгите екологични норми, са заложени в изграждането на депото за твърди битови отпадъци на територията на община Благоевград. Това стана ясно по време на общественото обсъждане, което се проведе днес в зала 5 на общинска администрация. Проектанти, еколози, инженери, граждани, представители на неправителствени организации и природозащитници участваха активно в дебатите, след като се запознаха в детайли с проекта, съобщават от пресцентъра на община Благоевград. Зам.-кметът на община Благоевград инж. Стоян Благоев изтъкна, че са положени много усилия, за да може проектът да достигне до този заключителен етап и изрази надежда, че Министерският съвет ще преразгледа своето решение и ще финансира проекта. Той подчерта, че стремежът на общинското ръководство е да реализира начинанието в най-кратки срокове, за да не се налагат санкции на общината. Проектантите са заложили в модерното съоръжение да има клетка за депониране на опасни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за компостиране на опасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, площадка за биоразградима смет, както и съвременна инсталация за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Според специалистите и направената оценка на проекта, той няма да окаже негативно въздействие върху околната среда, като са предвидени всички мерки за опазване на почвите и подпочвените води. На публичното обсъждане присъства и главният архитект на община Благоевград арх. Васил Тинчев, а поредицата от обсъждания продължава в селата Церово, Българчево, Бучино, Бело поле, както и в общините Симитрли, Кочериново, Бобошево и Рила. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"