Протестна декларация до правителството и от Банско

Изразяваме своя и на нашите съграждани остър протест срещу безпринципното, неясно и несправедливо разпределeние на средства от държавния бюджет”, заявиха вчера в приетата декларация общинските съветници и кметът на Община Банско. Декларацията осъжда непрозрачния начин на определяне на проекти и общини, които да получат финансиране по програма " Растеж и устойчиво развитие на регионите" и лишаването на Община Банско от възможността да получи финансиране за изпълнението на важни инфраструктурни проекти. “Държим да се знае, че данъците на едва 13 хилядната Община Банско имат значителен принос към формирането на Националния бюджет, за разлика от тези на редица други привилегировани общини.”, казаха още кметът и общинските съветници. В декларацията си те заявиха, че ще използват всички законни действия, за да получат пълна информация и да потърсят отговорност за разпределението на средствата по програмата, информират от общината.

Декларацията не бе подкрепена от Ивайло Ръхов – общински съветник от Синя коалиция, Георги Думанов – независим общински съветник и от двамата представители на БСП в местния парламент – Костадин Юнчов и Никола Сакарев. Ето пълния текст на декларацията:

 

До 

Пламен Орешарски
Премиер на Република България

До

Петър Чобанов
Министър на финансите   

До

Муса Палев
Областен управител на област Благоевград

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ  

от 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАНСКО    и     КМЕТA НА ОБЩИНА БАНСКО

Относно: Безпринципното, непрозрачно и несправедливо разпределние на средства от държавния бюджет

                                                                                                                                 

С Постановление № 19/ 07.02.2014 г. Министерски съвет на Република България одобри и разпредели средства от Държавния бюджет в размер на 499 344 577 лева за изпълнение на проекти и програми за целите на Програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Община Банско кандидатства по програмата с шест проекта, които бяха представени в срок и в съответствие с критериите за достъп до Програмата. Въпреки това Общината беше изключена от разпределението на средствата от държавния бюджет. Подчертаваме, че по този начин Община Банско беше лишена от възможността да получи финансиране за изпълнението на важни инфраструктурни проекти. Държим да се знае, че данъците на едва 13 хилядната Община Банско имат значителен принос към формирането на Националния бюджет, за разлика от тези на редица други привилегировани общини.

По този повод изразяваме своя и на нашите съграждани остър протест срещу безпринципното, неясно и напълно необосновано Решение на Министерски съвет.

Изпълнявайки задълженията си, вменени  ни от Закона и Конституцията, пред която сме положили клетва, ние, общинските съветници и кметът на Общината настояваме:                                                  

На основание Закона за достъп до обществена информация, в предвидения от него  срок, да ни бъде предоставено:

-от Министерски съвет - пълна информация за изпълнение на Постановление № 4/16.01.2014 г., отнасяща се до работата на Междуведомствения съвет за оценяване, приoритизиране и подбор на проекти за изпълнение на програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", поради основателното ни съмнение и това на нашите съграждани, че Постановлението не е изпълнено, като са нарушени разпоредбите му и са подмененикритериите, по които са разпределяни публични финанси;

-от Областния управител - списъка на номинираните от него проекти, критериите, по които той е съставен и съответствието му с Постановлението, задължение което му е вменено по силата на чл.6, ал.1 от същото.

Ще обжалваме по съдебен ред Постановление № 19/ 07.02.2014 г. на Министерски съвет

На основание Закона за съдебната власт ще се обърнем към Главния прокурор на Републиката и ще настояваме за неговата намеса, поради обстоятелството, че става дума за действия на държавната власт от голям обществен интерес, засягащи разпределение на средства от Държавния бюджет.        

Настояваме Община Банско да бъде оценявана по достойнство и от собственото ни правителство, така както е оценена от Европа и света.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен