Обявяват за защитени територии пещера "Голямата въпа" и местността "Пропада"

Предстои обявяване на нови защитени територии в обхвата на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/-Бургас. Предложенията за обявяване на Природна забележителност пещера „Голямата въпа“ и защитена местност „Пропада“ за защитени територии ще бъдат разгледани от комисии на 11 и 12 февруари в  Малко Търново и село Звездец. Комисиите се организират със заповед на директора на РИОСВ-Бургас. В тях ще вземат участие представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Областна администрация-Бургас, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Община Малко Търново, Общинска служба „Земеделие“- Малко Търново, Държавно горско стопанство-Малко Търново и Дирекция на Природен парк „Странджа“. Предложението за обявяване на Природна забелeжителност „Голямата въпа“ е постъпило в Министерството на околната среда и водите от пещерен клуб „Непиаст“ – Бургас. Пещерата се намира в околностите на село Звездец, община Малко Търново и представлява низходяща пропастна пещера, най-дълбоката в Странджа. Обитава се от дванадесет вида защитени прилепи и, според наличните данни за тяхната численост, представлява най-значимото им зимно убежище в Странджа и Югоизточна България. По критериите на Споразумението за опазване на популациите на европейските прилепи (EUROBATS), „Голямата въпа“ е определена като убежище с европейско значение. Защитена местност „Пропада“ е разположена в землището на Малко Търново. Обявяването и е предложено от Националния природонаучен музей при БАН. Целта е опазване на територия, представляваща уникална източно-букова гора, с подлес от лавровишня и джел, в която е установено наличие на  биологично разнообразие с консервационна значимост. На територията, която е в обхвата на РИОСВ-Бургас, до момента са обявени 55 природни забележителности и 60 защитени местности.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"