Десислава Терзиева открива ремонтираната болница в Гоце Делчев

Днес министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще посети Гоце Делчев

Тя ще открие обновените кабинети в Многопрофилната болница за активно лечение „Иван Скендеров“. В експлоатация ще бъде пуснато и доставеното ново, високотехнологично медицинско оборудване за образна диагностика, лечение и лабораторни изследвания.

Изпълнението на проект „Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ „Иван Скендеров“ е финансирано със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат от направената инвестиция от над 3.3 млн.лв. е повишено качеството на лечебно-диагностичния процес в общината.