Завоеватели на олимпиади в Струмяни

През  месец декември 2013г.  и януари 2014г. ученици от училището взеха участие  в общинските кръгове на олимпиадите  по математика, български език и литература, история и цивилизация, химия и опазване на околната среда , биология и здравно образование, знам и мога и състезанието „Ключът на музиката”. От резултатите е видно, че във всяка олимпиада има класирани ученици за областен кръг, а някои от тях са взели участие и са класирани за повече олимпиади, с гордост съобщават от общината. 

На проведената на  26.01.2014г.  олимпиада по  биология и  здравно образование се класираха учениците Юлиян Василев Тасев от VІІ „б”  клас  и Димитрина Радославова Пантева от VІІ „а” клас, а на училищния кръг на  националната олимпиадата „Знам и мога” за ученици от ІV клас се класираха  Антон Стоилов Станоев, Велислав Андреев Станковски и Кристиян Георгиев Христов от ІV „а” клас.

Все повече ученици от училището са мотивирани да участват в регионални и национални състезания, за да покажат придобитите знания и да премерят сили с други техни връстници от региона и  страната.

За пръв път  през тази учебна година ученици от 5 клас участваха в националното състезание „Бяло, зелено, червено”, организирано от сдружение „Успешни родители” , показаха добри резултати по български език и литература и ще бъдат наградени за това с грамоти от сдружението. За втора година наши ученици участваха и в общинския кръг на  националното състезание „Ключът на музиката”, но този път с участието  на  ученици  не само от  ІV , а и от V клас и отново имаме класирани за областния кръг  10 ученици.

На 30.01.2014г. бе проведен открит урок по математика от г-жа Анита Митрева – ст. учител на ІІІ „б” клас, на който присъстваха много – голяма част от родителите на учениците, г-жа Елена Митрева  - пом.  директор  и учители от училището. Урокът премина с много настроение и състезателен дух, а  учениците  без притеснение показаха  отлични знания. Родителите останаха доволни от наблюдавания открит урок и заявиха желание да присъстват и на урок по  български език и литература до края на учебната година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен