Избрани Новини

Приобщават ученици от малцинствата в Струмяни

СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево е едно от 4-те  учебни заведения в област Благоевград включено в проект ТУПТИ „ Твоето училище е привлекателно с твоите изяви” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и от месец май 2013г. към момента се провеждат дейности в три клуба „Слово”, „Цветни рисунки” и „Езикът на компютъра” и други групови занимания, информират от пресцентъра на общината. Включването на ученици от различни етноси в проекта е с цел повишаване  мотивацията за учене и редовно посещаване на учебни занятия  на ученици , застрашени от отпадане, адаптиране  за работа в мултиетническа среда, стимулиране работата в екип, създаване на позитивен диалог  между приемащата и приемната група ученици  и по – добра комуникация сродителите. За обезпечаване на работата по проекта бе предоставена безвъзмездно  на училището съвременна техника – мултимедия, лаптоп, LCD телевизор, CD плеър, екран за презентация,  бяла дъска,  диктофон, фотоапарат , DVD и много материали за работа в клубовете и групите. По проекта работят 11 педагози от училището.

От месец август 2013 г. започнаха и обученията по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”  по ОП „РЧР” . По – голяма част от учителите и възпитателите са изявили желание и  се включиха в   обученията за повишаване на компетентностите за работа в мултиетническа среда, оценяване на постиженията на учениците, работа с ученици със СОП, а други предстоят   да се проведат до края на тази година.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)