Настъпи крайният срок за подаване на творби в конкурса по превенция на наркоманиите

В началото на месеца Община Благоевград и Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград удължиха срока

Крайният срок беше до 23.12.2013г. , но поради огромния интерес се удължи до днес. Творбите се подават в офиса на Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград, пл.”Георги Измирлиев” 1, Община Благоевград, стая 516.

Конкурсът се провежда за поредна година, като участниците в него трябва да са на възраст от 6 до 19 г. Творбите са със заглавия „Моят любим национален герой” за учениците от 1 до 4 клас, където са включени и предучилищни групи. За по-големите от 5 до 7 и 8 до 12 клас темата е „Човекът – свободен и независим”. За всички групи формата на творбите е разказ, есе, стихотворение, рисунка, постер и мултимедийна презентация. На участниците в конкурса е дадена пълна свобода в избора  на форма и жанр. Важно условие е да се придържат към тематика за независимия от наркотици човек, какво причинява дрогата на личността или да представят творби за личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло. Пълна информация за конкурсите, желаещите да се включат могат да получат на телефон: 073/80-07-11 или да прочетат на сайта на ОбСНВ Благоевград.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен