Инфраструктурата е един от основните приоритети през 2013г в община Петрич

Изграждането на нова инфраструктура, както и поддържането и подобряването на старата, е един от най-важните и неотложни приоритети в работата на Общинска администрация Петрич през 2013г.

По думите на кмета Вельо Илиев, това е една от най-важните предпоставки за подобряване условията на живот и обслужване на населението. Най-големи инвестиции и най-големи обекти бяха реализирани във ВиК. Със спечелените проекти в селата Михнево и Габрене беше изградена вътрешна канализационна мрежа, на стойност над 11 млн.лв., нова канализация в селата Ключ, Генерал Тодоров, Самуилово, изградени и отремонтирани отводнителни шахти и решетки в Яворница и Тополница, а в града - канализация, помпена шахта и тласкател, на стойност 70 хил.лв. са поставени на ул. "Одрин". През годината сериозни инвенстиции са направени за изграждене и поддържане ан водопроводната мрежа.В селата Марикостиново и Рупите беше извършена реконструкция, подменени водопроводите в Петрич и 7 села - Дрангово, Кулата, Самуилово, Долна Рибница, Камена, Чурилово и Кавракирово, съобщи радио „Благоевград”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"