Общинският съвет освободи от такса смет черквите и манастирите, незаконните строежи се премахват за сметка на нарушителите

Единодушно съветниците от Общински съвет- Благоевград приеха петте точки от дневния ред в извънредна сесия днес. Местните парламентаристи се поздравиха по повод коледните празници и за близо половин час приеха направените предложения. Те бяха свързани с интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Благоевград в периода 2014-2020 година,  размера на местните данъци и такси, правата на община Благоевград върху общинската част от капитала на търговските дружества и принудителното премахване на незаконни строежи от органите на общината.

На второ четене с 30 гласа „за” и един „въздържал се” бе прието предложението за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград. В наредбата един от допълнително вписаните членове е за освобождаване от такса битови отпадъци на молитвените домове, храмове и манастири, в който се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. Приета бе на второ четене и Наредбата за принудително премахване на незаконни строежи от органите на община Благоевград с допълнение, че принудителното премахване ще бъде за сметка на извършителя.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен