Гоце Делчев получи награда за най-активен бенефициент на 2013-та година

Община Гоце Делчев получи награда за най-активен бенефициент по Оперативна програма «Регионално развитие» за 2013-та година. Това стана по време на годишната конференция за представяне на напредъка на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), която се проведе в Стара Загора. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева връчи наградата, предназначена за община Гоце Делчев на заместник – кмета Валери Сарандев. С успешното изпълнение и отчитане на проекти по програмата, Община Гоце Делчев се нареди сред най-успешните бенефициенти в България.

През 2013-та година, община Гоце Делчев приключи изпълнението на 4 проекта по ОП «Регионално развитие» на обща стойност 2 368 891.85 лв. Това са проектите: «Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разливане на реки Мусомишка и Туфча» на стойност 700 420.54 лв.; «Интегриран план за градско възстановяване и развитие» на стойност 452 300 лв.; Културна мозайка «Неврокопски панаир» на стойност 430 824.8 лв. и «Изграждане на център за настаняване от семеен тип за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността» на стойност 785 346.52 лв.

През следващата година ще приключи изпълнението на проекта «Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ «Иван Скендеров» гр. Гоце Делчев на стойност 3 695 000.72 лв.

Освен това, нови два проекта на Община Гоце Делчев по Оперативна програма „Регионално развитие” бяха одобрени през 2013 година и през тази година се сключиха договори за тяхното изпълнение. Тези проекти вече стартираха и ще приключат в началото на 2015 г. Това са мащабният проект «Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев» на стойност 4 992 216.2 лв., по който има възможност допълнително да се отпусне и сумата от още 1 млн. лв. Проектът включва цялостна рехабилитация на улици в гр. Гоце Делчев, реконструкция на парк «Панорама», благоустрояване на зелените площи на ул. «Сливница» и междублоковото пространство на ул. «Щип». Вторият проект е «В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.» и е на стойност 549 720 лева. Чрез този проект ще се изготвят инвестиционни проекти, чертежи и планове за цялостна рехабилитация на 2 училища, 2 детски градини и детска ясла, Дом на културата, улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Гоце Делчев.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен