Ученици взеха интервю от своите родители в нестандартна вечер, посветена на приятелството

Преди ваканцията да започне официално, учениците от 4 "а" клас представиха пред своите родители една нестандартна вечер, посветена на приятелството.
В проведените интервюта този път родителите отговаряха за своите приятелства през годините, за златните правила, които трябва да се спазват, за да имаш приятели, за помощта или предателството, за взаимоотношенията в класа, видяни отвън и др. А момчетата, заедно със своята учителка Ж.Барова формулираха правилата на играта, които трябва да спазваш, за да имаш истински приятели.