Кметът на Дупница поде инициатива за 6 397 746, 32 лева

Социални жилища в Дупница все пак ще има. Кметът Методи Чимев подписа анекс с МРР на 16 декември за сумата от 6 397 746, 32 лева за изграждането на социални жилища на територията на общината. Обособената площ за това са земите на бившите казарми. В планираните 15 сгради ще бъдат настанени 150 домакинства, които са уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението на община Дупница. 
Припомняме, че общината спечели през миналата година един от 4-те пилотни проекта одобрени от ОПРР заедно с Девня, Видин и Варна, като отпусната сума бе 5 млн. лева. На обявената тогава поръчка за избор на изпълнител обаче не се яви никой, като причината бе в недостатъчния финансов ресурс за изграждането на подобно мащабно начинание. По молба на кмета Чимев до ОПРР за увеличаване на сумата, комисия от ОПРР установи, че наистина тази сума е недостатъчна и осигури допълнително финансиране в размер на още 1,3 млн лева. 
Отварянето на документите на подалите фирми за участие ще стане на 9 януари 2014 година. До края на май 2015 година, въпросните жилища трябва да са изградени и въведени в експлоатация. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен