Кметът на Гоце Делчев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от над 4 милиона

Кметът на Община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен Фонд „Земеделие“ за финансиране на проект „Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на настилките в села от община Гоце Делчев”. Проектът е по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Общата стойност на одобрения проект е 4 210 213.19 лева с ДДС. В рамките на проекта ще бъде реконструирана вътрешна водопроводна мрежа в селата Борово, Корница, Лъжница, Буково и Баничан с обща дължина 9303 метра. След като бъде извършена реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа, ще бъде възстановена и уличната настилка на засегнатите участъци. Общото население в петте села, което ще се възползва от подобрената услуга е 5 934 души.  Предстои провеждането на процедура за избор на фирма – изпълнител на проекта. Неговата реализация ще стартира през 2014-та година.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"