Избрани Новини

Проект за над 21 млн за Национален парк „ Рила ”

Парите

12-12-2013, 11:31

Автор:

blagoevgradutre

Всичко от Автора

Още по Темата:

ФренСКИ проект в Рила за 550 млн. евро

Дирекция „Национален парк Рила” стартира изпълнението на проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”.   Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.

Общата стойност на проекта е 21 030 933,20 лв., от които 17 876 293,22 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 3 154 369,98 лв. национално съфинансиране. Основните дейности, предвидени в проекта, са свързани с поддържащи и възстановителни работи в гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението.

Предвидено е възстановяване на естествени и полуестествени тревни формации, опазване и поддържане на езерни екосистеми в езерата от циркуса на Седемте рилски езера и изтичащите от езерата потоци, опазване на дивата коза и нейните местообитания и др.

В проекта са включени и дейности по изпълнение на противопожарни планове, изграждане на посетителски информационни центрове в близост до територията на парка, контролно-информационни пунктове и контролни пунктове на територията на Национален парк “Рила”, премахване на изоставени и опасни за човешкото здраве обекти на територията на парка, обезопасяване на туристически пътеки, обновяване и ремонт на съществуващи специализирани маршрути и проектиране и изграждане на нови, поставяне на информационни и указателни табели в Национален парк “Рила”.

Предвидено е актуализиране на План за управление на Национален парк “Рила”, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, както и разработване на План за управление на резерват „Риломанастирска гора”.

Проектът ще бъде представен в Благоевград, кв. „Вароша”  от 11:00 часа на 18.12.2013г.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)