Кръгла маса за промяна на законодателството, касаещо дееспособността на хората с увреждания

Утре в 10:00 часа в зала 301 на Правно-историческия факултет на ЮЗУ ще се проведе кръгла маса на тема: "Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания".

На нея ще бъдат представени основните моменти от новата концепция за промяна на законодателството в областта на дееспособността, приета от Министерски съвет в края на 2012 г. В дискусионен план ще бъдат представени основните положения на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България на 26.01.2012 г.. Освен това ще бъдат обсъдени възможните законодателни промени.

Кръглата маса е насочена за магистрати, юристи и студенти и всички, които проявяват интерес към практика по дела, свързани с поставяне под запрещение и формите на ограничаване на дееспособността на пълнолетни лица.

Тази инициатива е част от честванията, посветени на 65-годишнината от приемането на Всеобщата декларация по правата на човека и е организирана от Български център за нестопанско право в партньорство с Благоевградския окръжен съд.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен