Избрани Новини

67 пъти скочи цената на преместваем обект от 6 кв. м на търг в община Благоевград

С рекордно наддаване ще бъде запомнен днешният публичен търг в сградата на община Благоевград. От общо 14 обявени позиции в търга, документи бяха закупени само за седем от тях. Най- атрактивно място за наемане се оказа площ, предназначена за административни услуги, намираща се на бул. „Св.Димитър Солунски”, паркинга на СБА, до ж.к. „Бялата висота”. За позицията бяха закупени 5 броя тръжна документация. Изненада сред присъстващите в залата предизвикаха високите ценови предложения на фирмите, заинтересовани от обекта. Най- високата предложена сума бе над 67 пъти повече от първоначалните 32,34 лева, обявени от община Благоевград. 2177,70 лв. без ДДС бе предложението на фирма „Българска Рециклираща Компания” АД, ЕТ „Булмет - Вахрам Тунузлян” пък предложи с около 60 лева по- малко 2111 лв., останалите три фирми варираха около 700 и 1700 лв.
Изненадващо високи предложения бяха направени и за още два обекта. Това са площ от 8 кв.м за преместваем обект с предназначение за продажба на промишлени стоки до входа на МЦ 1 и площ от 4,00 кв.м от имот с предназначение за продажба на кафе, безалкохолни напитки и пакетирани изделия между улиците „Димитър Талев” и „Арсений Костенцев”. Първоначалната месечна наемна цена, обявена от общината, бе в размер на 37,38лв. За него играха 4 кандидати, един от които не се яви. След отваряне на постъпилите запечатани и надписани ценови оферти, мястото ще бъде отдадено под наем на фирма „Битекс” ЕООД, която ще заплаща за него 277 лв. без ДДС. По другата желана позиция от пет фирми, една не яви, една бе отстранена поради неспазване на указанията за провеждане на търг и реално бяха отворени само три предложения. Обявената цена на обекта бе в размер на 58,50 лв, а новият собственик ще я стопанисва срещу 421 лв. на месец.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден