Съвременно оборудване ще пази горите в Средец от пожари

Новините

13-09-2013, 06:09

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

То е закупено с безвъзмездна финансова помощ проект за 342 хил. лв.

Демонстрация на оборудване и защитни средства за борба с горските пожари представиха в Средец.На презентацията присъстваха кмета на община Средец инж Иван Жабов, началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"-Бургас - комисар инж. Васил Василев, Стойко Стоянов – директор на ОП”Общински гори” , комисар Живко Гърков началник на пожарната в Средец и др., съобщиха от местната администрация.

Оборудването е закупено с средства по Проект „Превенция на горските територии на Община Средец от пожари” съгласно Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ е по Ос2 - Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Проекта осигурява на Община Средец  безвъзмездна финансова помощ от 342 705,60 лв., която представлява 100% от целия размер на одобрената инвестиция.

 Обща цел на проекта е да се извършат превантивни дейности с цел защита, опазване, охрана, стопанисване и борба с горски пожари и други природни бедствия на територията на Община Средец.                                                                                                              

С изпълнението на дейностите по проекта ще стане възможно ранното откриване на възникнало огнище на пожар в горски територии  на Общината и своевременното му овладяване, като по този начин ще се намалят до минимум засегнатите от пожари площи.

Община Средец разполага с 21 800 ха. горски територии. Съгласно Горскостопанския план  разработен по изискванията на Закона за горите, Общината се задължава да извършва предвидените горскостопански дейности, с оглед осигуряване на устойчивото развитие на горите в района.

Изграждане и оборудване на депа за противопожарен инвентар, изграждане на изкуствени водоизточници за противопожарни нужди и стационарни  наблюдателни пунктове са част от дейности, които имат за цел предотвратяване и намаляване риска от горски пожари на територията на общината.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"