Започна сезонът на горските пожари

Животът

05-08-2013, 15:54

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Бъдете внимателни и отговорни!

 

Изпълнителната агенция по горите напомни на всички областни управители да бъдат предприети съвместни действия за предотвратяване на горски пожари през летния пожароопасен сезон.

Кметовете на общини трябва да засилят контрола в земеделските територии относно спазването на изричната забрана за изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи, която често не се спазва. Необходимо е да се провери готовността и степента на организираност на доброволните формирования, които да са подготвени за гасене на пожари в горски и земеделски територии.

Обявен е пожароопасен сезон за горските територии. В Регионалните дирекции по горите и териториалните поделения на шестте Държавни предприятия се поддържа постоянна готовност за реагиране в случай на горски пожар. Осигурено е наблюдение на най-рисковите места в горските територии и в близост до тях от техни служители, снабдени с комуникационна и транспортна техника, както и през почивните дни.

Повишаването на температурите до екстремни стойности през последните дни доведе до бързо нарастване на риска от възникване на пожари в земеделските и горски територии. Очакваните и през следващите седмици високи летни температури, в комбинация с приключването на жътвената кампания може да създадат условия за възникване на пожари в стърнища и в други земеделски площи, откъдето огънят лесно може да се разпространи и в горските територии.

Съгласно статистиката на Изпълнителна агенция по горите значителна част от горските пожари са причинени от небрежност при боравене с огън на открито или от запалвания в земеделски територии, след което огънят се е прехвърлил в горите.

 

Източник news.bgСнимка на Деня

Щрихи от Плевен