Мини Марица изток с ново ръководство

Мисия

03-07-2013, 16:52

Снимка:

Мини Марица изток

Автор:

starazagorautre

Всичко от Автора

Станимир Казлачев е новият изпълнителен директор

Инж. Станимир Казлачев е новият изпълнителен директор на "Мини Марица изток" ЕАД. Назначаването му стана с решение на Съвета на директорите на дружеството. За председател на Съвета на директорите е избран ин. Щерьо Щерев. Досегашните ръководители Теодор Дребов и Димо Димов бяха освободени с решение на БЕХ от 25 юни. Инж. Станимир Казлачев е роден през 1964 г. Той е минен инженер по открито разработване на полезни изкопаеми от Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, София. Притежава квалификация „Мениджър” от Стопанската Камара и Института по маркетинг и мениджмънт – Виена, Австрия, както и успешно защитена следдипломна професионална квалификация със специалност „Финансов мениджмънт” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Свищов. Кариерата си в „Мини Марица-изток” ЕАД започва през декември 1994 година като минен диспечер в рудник „Трояново 1”. С инвестиционно проектиране се занимава от 1997 година, а от 2004 година е директор „Комплексно оборудване” в дружеството. Шест години ръководи отдела за доставки и съхранение на оборудването. Близо две години ръководи процесите по изготвяне на инвестиционни програми, проектни разработки и научни изследвания обслужващи развитието на въгледобивното дружество, както и доставките и монтажа на нови машини и съоръжения, като директор на дирекция и ръководител на отдел „Инвестиции”. Промените вече са вписани в Търговския регистър.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен