Ориентират децата към кариера още от първи клас

Архив Пловдив

23-04-2012, 14:32

Автор:

Калина Илиева

Всичко от Автора

Проектът е на стойност 10 милиона лева

Министерството на образованието започва изграждането на система за кариерно ориентиране в училищното образование за ученици от 1 до 12 клас.

Близо 466 хиляди са учениците, които ще бъдат обхванати по проекта за кариерно развитие, коментира министърът на образованието Сергей Игнатов. За тази цел започва изграждането на 28 регионални центъра за кариерно ориентиране със седалища във всички областни градове на страната.

Общо 150 консултанти ще координират усилията си с педагогически съветници, учители и директори на училища, за да подпомогнат учениците в техни избор на кариера и образование.

Три са основните целеви групи при изграждането на системата за кариерно ориентиране в училище.

Първата група са учениците от 1 до 4 клас. При тях се цели създаване на представа за професиите на хората в населеното място, в което живеят и за уменията, необходими за тяхното упражняване.

Втората целева група за учениците от 5 до 8 клас. Те ще придобиват знания за света на труда и умения за избор на образование и професия. Децата ще бъдат обучавани как да планират учебното и личното си време.

Третата целева група са учениците 9-12 клас. При тях ще се подпомага формирането на умения за планиране на кариерното развитие, за разрешаване на вътрешни конфликти и възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда.

Стойността на проекта възлиза на 10 млн. лв.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"