ЕК планира мащабна реформа в рибарството, щадяща околната среда

Животът

15-07-2011, 20:40

Снимка:

Архив

Автор:

ВарнаУтре

Всичко от Автора

До 2015 г. всички рибни запаси трябва да бъдат доведени до устойчиво ниво, което е в съгласие с международните ангажименти, поети от ЕС

Европейската комисия залага на радикален подход към управлението на рибарството. Плановете ще гарантират както рибните запаси, така и препитанието на рибарите занапред, като същевременно ще поставят край на свръхулова и изчерпването на рибните ресурси, предаде greentech.bg.

Мащабната реформа ще въведе децентрализиран научен подход към управлението на рибарството по региони и по морски басейни, както и стандарти за добро управление в рамките на ЕС и в международен план чрез споразумения за устойчив риболов.

„Необходимо е да действаме незабавно, за да възстановим всичките си рибни запаси до устойчиви нива и да ги съхраним за нашето и следващите поколения. Само при това условие рибарите могат да продължат да заработват достойно препитанието си“, заяви при представяне на предложенията Мария Даманаки, комисар по морско дело и рибарство.

„Трябва да управляваме разумно всички запаси, да ловим колкото можем, но така, че риболовът да не свежда размера на популациите под необходимия за поддръжане на равновесието и продуктивния цикъл. Това ще ни донесе по-високи добиви при устойчива околна среда и осигурено предлагане на морски дарове“, допълни Даманаки.

Устойчивостта и дългосрочните решения са основните акценти на предложенията, направени по-рано тази седмица. До 2015 г. всички рибни запаси трябва да бъдат доведени до устойчиво ниво, което е в съгласие с международните ангажименти, поети от ЕС. За всички видове риболов ще се прилага екосистемен подход с дългосрочни планове за управление, основани на най-добрата налична научна експертиза.

Пилеенето на хранителни ресурси и икономическите загуби, предизвикани от изсипването на нежелан улов в морето (практика, известна като „изхвърляне“), ще бъдат постепенно премахнати. Рибарите ще бъдат задължени да разтоварват на сушата целия си улов.

Предложенията включват и ясни цели и срокове за прекратяването на свръхулова; пазарни подходи като например индивидуални търгуеми квоти за улов; мерки за подпомагане на малките риболовни стопанства; подобрено събиране на данни; стратегии за популяризирането на устойчивите аквакултури в Европа.

Потребителите ще получават по-добра информация за качеството и устойчивостта на продуктите, които купуват.

Общите принципи и цели на политиката ще се определят от Брюксел, но държавите-членки ще избират и прилагат най-подходящите мерки за съхраняване. Освен че ще опрости процеса, това ще бъде от полза и за индивидуалните решения, адаптирани към регионалните и местните потребности.

Стопанските субекти в сектора на рибарството ще трябва да вземат икономически решения за приспособяване на размера на флотите си към риболовните възможности. Организациите на рибарите ще започнат да играят по-значителна роля в управлението на пазарното предлагане и увеличаването на печалбите на рибарите.

Финансова подкрепа ще се оказва само на инициативи с благоприятно въздействие върху околната среда, които допринасят за интелигентен и устойчив растеж. Строг механизъм за контрол ще изключи възможностите за неправомерно финансиране, незаконни дейности или свръхкапацитет.

В рамките на международните организации и в отношенията си с трети страни ЕС ще поддържа същите принципи, каквито се прилагат вътрешно, а именно насърчаване на добрите управленски практики и разумното управление на морските екосистеми.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен