Отварят още 6 мерки за подпомагане на рибарството

Архив Варна

01-06-2010, 12:57

Снимка:

СНИМКА: ИАРА

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” през последните месеци показва напредък.

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на петото редовно заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на програмата, на което присъства и Стефанос Самарас от ГД "Морски въпроси и рибарство" на Европейската комисия. “Вече три нови наредби за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма са обнародвани, като две от тях излязоха днес в "Държавен вестник" - по мярка 3.6. “Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболов” и мярка 2.4 “Мерки, насочени към опазване здравето на животните”. До края на юни ще бъдат обнародвани още 9 нови наредби”, уточни зам.-министър Димитров.

До декември 2009 г. за прием на проекти са отворени 5 мерки от Оперативната програма - 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност"; 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата"; 4.1. „Развитие на рибарските области”; 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”; 5.1. "Техническа помощ". Подписани са общо 26 договора по одобрени проекти, сочи отчетът за изпълнението на програмата за миналата година.
В Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури активно се работи по ускоряване на оперативната програма и наваксване на изгубеното време, подчерта Цветан Димитров. Само за 5 месеца ще стартираме нови 6 мерки по оперативната програма в сравнение с отворените едва 5 мерки за 2 години по ОПРСР, допълни той.  До края на юли се очаква да стартира приемът на проекти по мерките: 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми”; 3.1. „Колективни дейности”; 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”; 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”; 3.5. „Пилотни проекти” и 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовни дейности”.
Министерството води и активен диалог с Асоциацията на търговските банки за  постигане на споразумение за финансиране на всички европейски програми, които МЗХ управлява.

Изпълнителният директор на ИАРА Явор Недев увери присъстващите членове на Мониторинговия комитет, че в агенцията се работи с ускорени темпове. Той подчерта, че средствата от ЕС са важни за рибарите особено в условията на финансова криза. Г-н Недев изтъкна, че забавянето на ОПРСР се дължи и на забавянето на оценката по съответствие от одитиращия орган.  Министерството на земеделието и храните е изготвило  екшън план за одитиране на програмата, за да може  до края на август да се представи пред ЕК оценка на съответствие на системите за управление и контрол.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен